Blog

Standard Post with Image

Projekt Digitalizacija poslovanja podjetja M projekti in inovacije prejel sofinanciranje

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v podjetju M projekti in inovacije d.o.o.

Cilji naložbe so:
izvedba digitalne preobrazbe v podjetju v skladu z akcijskim načrtom, z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetju
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sofinanciranje operacije: do 89.337,00 EUR.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.: www.eu-skladi.si.


Standard Post with Image

PREJELI SOFINANCIRANJE EVROPSKE UNIJE V OKVIRU JAVNEGA POZIVA »Vavčer za digitalni marketing«

Cilj naložbe je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala konkurenčnost in dodana vrednost podjetja oz. prihodki od prodaje. V okviru projekta bo podjetje izvedlo naslednje ukrepe:

• izdelava nove spletne strani,
• izdelava nove mobilne aplikacije,
• vzpostavitev lastne spletne trgovine,
• vzpostavitev lastne rezervacijske platforme.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Finančna podpora za projekt: 8.500,00 €.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Standard Post with Image

PREJELI SOFINANCIRANJE EVROPSKE UNIJE V OKVIRU JAVNEGA POZIVA »Vavčer za kibernetsko varnost«

Cilj naložbe je zagotavitev povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala konkurenčnost podjetja, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

V okviru projekta bo podjetje izvedlo naslednje ukrepe:
• izdelava vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Finančna podpora za projekt: 9.600,00 €.
Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.
Standard Post with Image

PREJELI SOFINANCIRANJE EVROPSKE UNIJE V OKVIRU JAVNEGA POZIVA »Vavčer za pripravo digitalne strategije«

Cilj naložbe je priprava digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetja, s čimer se bo povečala konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. V okviru projekta bo podjetje izvedlo naslednje aktivnosti:

• ocena stanja na področju digitalizacije,
• priprava načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
• priprava strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:
     o Izkušnja kupca (Customer eXperience),
     o Podatkovna strategija,
     o Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
     o Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
     o Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
     o Strategija razvoja digitalne kulture,
     o Kibernetska varnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Finančna podpora za projekt: 9.300,00 €.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si. .