Pogoji uporabe

Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin in storitev spletnega mesta, spletne trgovine in rezervacijskega sistema, pravice kupca ter poslovni odnos med kupcem in upravljalcem spletne trgovine.

SPLOŠNO

Spletno mesto je v lasti in upravljanju družbe M projekti in inovacije d.o.o., Vipavska cesta 4A, 5270 Ajdovščina, matična številka: 3862798000, davčna številka: SI76883655, elektronski naslov: info@m-projekti.eu.

Z uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali pogoje uporabe, da jih razumete, se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate. Zato vam priporočamo, da vsebino v nadaljevanju skrbno preberete. Z vsako transakcijo, opravljeno preko naše spletne trgovine potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Spletno mesto http://mprojekti.eu/ je intelektualna lastnina podjetja M projekti in inovacije d.o.o. Vse informacije, podatki in opisi storitev ter druga vsebina ki je na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami industrijske in intelektualne lastnine.

AVTORSKE PRAVICE

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je podjetje M projekti in inovacije, imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja podjetja M projeki in inovacije, prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene.

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

PONUDBA

Na spletni strani ponujamo storitve preko spletne trgovine in rezervacijskega sistema.

Preko spletne trgovine ponujamo storitve s področja digitalnih kompetenc in sicer v 8 sklopih, pri čemer vsak sklop obsega različno število ur. V postopku izbora lahko na podlagi opisa uporabnik izbere vsebino izobraževanja. Izobraževanja bodo potekala skozi določeno obdobje, točni datum posameznega sklopa bo poslan po naročilu in plačilu preko elektronskega naslova.

Na naši spletni strani ponujamo način rezervacije storitev naših dobaviteljev. Preko rezervacijskega sistema povezujemo stranke z dobavitelji, ki bodo ponujali različna svetovanja, ki se nanašajo na financiranje projektov preko javnih razpisov in pozivov. Stranke bodo lahko v rezervacijskem sistemu izbirale med strokovnim področjem za katerega potrebujejo svetovanje, ceno in predvideni rok za izvedbo svetovanja. Po izbiri storitev stranka opravi rezervacijo in plačilo izbrane storitve. Po plačilu je njena rezervacija potrjena.

NAČIN PLAČILA IN CENA

Pri spletnem nakupovanju ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

- Paypal

- Plačilo po predračunu

Vse cene v spletni trgovini in preko rezervacijskega sistema so v evrih in ne vključujejo DDV (davek na dodano vrednost), ki znaša na storitve 22%. Za vsa naročila veljajo objavljene trenutne cene. Pri nakupu bomo upoštevali ceno, ki velja ob potrdilu plačila. Trenutno veljajo navedene cene storitev, ki pa jih lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.

NAROČILO

Z aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo sprejetega naročila bomo pričeli takoj po njegovem prejemu. Naročilo, za katerega se ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi spletna trgovina in rezervacijski sistem razpolagata, ne moremo izvesti, se zavrne. Potrošnik ne more zahtevati izpolnitve takega naročila.

ODSTOP OD POGODBE

Rok za odstop od pogodbe je 14 dni in začne teči od dne ko je bila pogodba sklenjena, torej od dne ko je bilo naročilo oddano preko spletne trgovine ali opravljena rezervacija preko rezervacijskega sistema in potrjeno s strani upravljalca v pisni obliki. V kolikor uporabnik kupi izobraževanje ali svetovanje, vendar se le-tega zaradi določenih razlogov ne more udeležiti in tega ne sporoči vsaj 5 dni pred dogodkom, se mu kupnina ne vrne.

Odpoved izobraževanja s strani organizatorja: v kolikor odpovemo izobraževanje z naše strani vam ponudimo izbiro drugega termina. Če vam noben od terminov ne ustreza pa vam vrnemo vplačan denar. Pridržujemo si pravico do spremembe termina in lokacije zaradi nepredvidenih dejavnikov. O tem vas bomo pravočasno pisno obvestili.

Odpoved svetovanja preko rezervacijskega sistema: M projekti in inovacije ne odgovarja za nobeno spremembo po oddani rezervaciji in plačilu storitev. V kolikor dobavitelj odpove svetovanje se za nadaljne ukrepe dogovorita stranka in dobavitelj sama, brez posredovanja podjetja M projekti in inovacije.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Podjetje M projekti in inovacije, se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani in v spletni trgovini. Kljub temu pa se lahko vsebina, termini izobraževanj in svetovanj ali cena spremenijo tako hitro, da ne uspe takoj popraviti podatkov. V takem primeru, bo podjetje M projekti in inovacije naročnika obvestilo o spremembah in mu omogočilo odstop od pogodbe ali zamenjavo izbire izobraževanja ali termina svetovanja.

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu so informativne narave. M projekti in inovacije d.o.o. bo zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, primernost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Pridržujemo si pravico do spremembe katerega koli dela in izbrisa katerega koli dela vsebine, brez vnaprejšnjega obvestila.

M projekti in inovacije d.o.o. tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije. Prav tako ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne trgovine, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Prav tako podjetje M projekti in inovacije ne prevzema nobene odgovornosti za delo opravljeno s strani svetovalca. Po rezervaciji in plačilu stranke se vso posredovanje podjetja M projekti in inovacije zaključi in dogovori potekajo samo še preko stranke in dobavitelja.