Storitve

Če so za realizacijo vaših projektov potrebna finančna sredstva, vam lahko pri tem pomagamo.


Nepovratna sredstva in ugodni krediti

Če so za realizacijo vaših projektov potrebna finančna sredstva, vam lahko pri tem pomagamo. Svetujemo pri pridobivanju financiranja za vaše projekte (nepovratna sredstva, krediti, garancije, drugo) iz najrazličnejših virov, kot so EU skladi, slovenski in občinski proračuni, čezmejni programi, idr. Pri tem smo zelo uspešni, saj smo za več kot 85 % projektov, ki smo jih pripravili, tudi uspešno pridobili potrebna sredstva.

Za vaš projekt poiščemo primeren javni razpis in skupaj z vami pripravimo vso potrebno projektno dokumentacijo.

V sklopu prijave na razpis izvajamo:

 • strategija in terminski načrt priprave vloge
 • predevalvacija projektne ideje
 • analiza razpisov
 • iskanje konzorcijskih partnerjev in sestava konzorcija ter konzorcijskih pogodb
 • vodenje konzorcijskih sestankov
 • komunikacija z razisovalcem
 • priprava in oddaja vloge za razpis
 • priprave na prezentacije projektov pred komisijo
 • spremljanje rezultatov razpisa

Vodenje projektov

Uspešni odobritvi financiranja za projekt sledi podpis pogodbe in izvajanje projekta. Izvajanje projektov financiranih s strani javnih razpisov ima svoje posebnosti, saj zahteva doseganje zastavljenih mejnikov, obveščanje o morebitnih odstopanjih, spoštovanje rokov poročanja, izstavljanje zahtevkov za financiranje in pravilno vodenje računovodstva.

Z vami sodelujemo tudi tekom izvajanja projekta ter poskrbimo za vsa potrebna poročila in komunikacijo s pristojnim ministrstvom ali agencijo. Za vas tako poleg priprave projektne dokumentacije opravljamo še naslednje storitve:

 • iskanje dobaviteljev in sklepanje pogodb z njimi;
 • priprava vseh zahtevkov za sofinanciranje in poročanj;
 • oddaja zahtevkov z dokumentacijo;
 • administrativno vodenje projekta;
 • časovno vodenje projekta in opozarjanje na roke;
 • evalvacija doseganja ciljev
 • diseminacija projekta
 • podpora pri komunikaciji s kooordinatorjem programa in projektnimi partnerji;
 • svetovanje pri vodenju računovodstva za potrebe razpisa.