Politika zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih M projekti in inovacije d.o.o. zbira od vas, ko želite naročiti ponujene storitve.

SPLOŠNO

V podjetju M projekti in inovacije d.o.o. spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in stremimo h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato pri nudenju naših storitev preko spletne strani, spletne trgovine in rezervacijskega sistema delujemo v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakon o elektronskih komunkacijah (ZEKom-1)) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Zbrane podatke bomo uporabljali izključno za opravljanje storitev, ki jih ponujamo. Podjetje M projekti in inovacije spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami.

Zavezujemo se, da ne bomo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovali osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočili tretji osebi vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca oz. uporabnika razen, če bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

UPRAVLJALEC

Upravljalec je podjetje M projekti in inovacije d.o.o., Dimiceva ulica 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 3862798000, davčna številka: SI76883655, elektronski naslov: info@m-projekti.eu.

UPORABNIK

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto, spletno trgovino ali želi rezervirati termin preko rezervacijskega sistema, in ga na kakršen koli način uporablja. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji. Vso objavljeno vsebino uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost.

Upravljalec se bo potrudil zagotoviti točnost in ažurnost vseh vsebin a za to ne odgovarja. Z uporabo uporabnik potrjuje, da je sprejel v nadaljevanju opisane pogoje in da se z njimi strinja

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV IN NAMEN NJIHOVE OBDELAVE

M projekti in inovacije d.o.o. bo za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbiral, vodil, obdeloval in shranjeval naslednje uporabnikove podatke:

- ime in priimek;

- ime podjetja oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);

- davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);

- elektronska pošta;

- kontaktno telefonsko številko;

- podatki o nakupu (izbira storitev), vsebina, vrednost, način plačila;

- število udeležencev.

Upravljalec se zavezuje, da se bodo ti osebni podatki uporabljali izključno v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

REZERVACIJSKI SISTEM

Za potrebe upravljanja rezervacijskega sistema bomo zbirali podatke od svojih dobaviteljev, ki bodo ponujali svoje storitve preko našega rezervacijskega sistema. Od dobaviteljev, ki se bodo morali prvo prijaviti in registrirati v sistem, bomo zbirali naslednje podatke:

- ime in priimek;

- ime podjetja oz. naziv pravne osebe;

- davčno številko pravne osebe;

- elektronsko pošto;

- kontaktno telefonsko številko;

- stokovno področje;

- ceno storitve;

- razpoložljiv čas za izvedbo storitve.

Ker bo platforma povezovala stranke z dobavitelji, bomo zbirali tudi podatke strank, ki se bodo odločite za rezervacijo storitev ponujenih s strani dobaviteljev, in sicer:

- naziv pravne osebe;

- število zaposlenih;

- datum ustanovitve;

- ideja projekta (manj kot 150 znakov);

- dodatni opis projekta;

- stalni naslov podjetja;

- elektonski naslov kontaktne osebe;

- ime in priimek kontaktne osebe;

- skype naslov kontaktne osebe;

- telefonsko številko kontaktne osebe;

- izbiro storitve, termina, bančne podatke za nakup storitve (TRR).

Upravljavec se zavezuje, da se bodo ti osebni podatki uporabljali izključno v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Pridobljene osebne oz. druge podatke bomo posredovali dobavitelju, katerega bo stranka izbrala za opravljanje storitve svetovanja. Posredovali bomo podatke, ki so nujni za izvedbo storitve in s predhodnim soglasjem stranke.

PRAVICE UPORABNIKA

Uporabnik ima pravico, da kadarkoli zahteva po elektronski pošti na naslov info@m-projekti.eu ali pisno na naslov M projekti in inovacije, Dimiceva ulica 16, 1000 Ljubljana, dostop do svojih osebnih podatkov, pregled, popravo, omejitev obdelave ali izbris svojih osebnih podatkov. Uporabnik lahko kadar koli prekliče privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Posredovani osebni podatki se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena obdelave, oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. Po izpolnitvi namena obdelave se podatki izbrišejo oz. se blokira dostop do njih.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM

Upravljalec lahko po potrebi, za izvajanje določenih del, ki prispevajo k njegovim storitvam, pooblasti druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko upravljavec posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument. Zunanjim obdelovalcem bo upravljavec tovrstne podatke posredoval oziroma naredil dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Upravljalec na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Upravljavec se bo npr. odzval na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

Upravljavec vaše osebne podatke ne bo iznesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

VAROVANJE PODATKOV Z UPORABO SSL CERTIFIKATA

Naša spletna stran za zaščito vaših osebnih in transakcijskih podatkov uporablja napredno tehnologijo šifriranja, ki temelji na SSL certifikatu. Izbrali smo certifikat GeoTrust QuickSSL Premium, ki velja za enega izmed vodilnih na področju zagotavljanja spletne varnosti. Ta certifikat omogoča, da so vse informacije, poslane prek naše spletne strani, šifrirane z močnim šifriranjem, kar preprečuje dostop neupravičenih oseb do teh podatkov.

Zagotavljanje varne in zanesljive spletne izkušnje je za nas izjemnega pomena. Z uporabo certifikata GeoTrust QuickSSL Premium si prizadevamo zagotoviti, da so vsa komunikacija in transakcije na naši spletni strani varovane pred zlorabami, kar uporabnikom omogoča mirnost pri deljenju osebnih informacij.

Ves čas si prizadevamo ohranjati visoko raven varnosti in zaščite podatkov, kar vključuje redno posodabljanje in nadgradnjo naših varnostnih protokolov in tehnologij. Verjamemo, da je zaupanje uporabnikov temeljnega pomena, zato smo se odločili za certifikat, ki ustreza najvišjim standardom varnosti.

Za dodatne informacije o naših varnostnih ukrepih ali če imate kakršnakoli vprašanja glede varnosti vaših podatkov, vas vabimo, da obiščete https://www.cyberssl.com/ssl/geotrust-quickssl-premium. Tu lahko najdete več podrobnosti o certifikatu, ki ga uporabljamo, in kako ta prispeva k varnosti vaših osebnih informacij na naši spletni strani.

SPREMEMBE

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Prav tako vas bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani, po elektronski pošti).